Universele Verklaring van de Rechten van de Mens

Overwegende, dat erkenning van de inherente waardigheid en van de gelijke en onvervreemdbare rechten van alle leden van de mensengemeenschap grondslag is voor de vrijheid, gerechtigheid en vrede in de wereld.

De Verenigde Naties telt nu 193 leden. Net na de oprichting in 1945 waren dat er 51. Haar missie zoals geformuleerd in de UN-Charter (de grondwet van de VN) luidde: to reaffirm faith in fundamental human rights, in the dignity and worth of the human person, in the equal rights of men and women and of nations large and small. Leiders wilden na de gruwelen van de Tweede Wereldoorlog zorgen voor duurzame vrede. In 1946 startte de VN-Commissie voor Mensrechten met het opstellen van een internationaal mensenrechtendocument. Eleanor Roosevelt, vrouw van wijlen president F.D. Roosevelt werd voorzitter. Naast Roosevelt bestond het comité uit acht leden van diverse achtergronden. De Sovjetunie, Libanon, China, Groot-Brittannië, Australië en Canada waren vertegenwoordigd. René Cassin uit Frankrijk stelde de definitieve versie op die naar de lidstaten werd verstuurd. Op 10 december 1948 werd de Universele Verklaring aangenomen met 48 stemmen voor, geen tegen en 8 onthoudingen (te weten de Sovjetunie, Wit-Rusland, Ukraine, Joegoslavië, Polen, Tsjechoslowakije, Zuid-Afrika en Saoedi-Arabië). In 30 artikelen werden de belangrijkste rechten van de mens vastgelegd, naast een bepaling waarin wordt gezegd, dat iedere mens ook plichten heeft ten opzichte van de samenleving. De Universele Verklaring is niet juridisch bindend en ook niet alle mensenrechten zijn hier te vinden. Hier waren andere mensenrechtenverdragen voor nodig.

UVRM

Sorry

De versie van de browser die je gebruikt is verouderd en wordt niet ondersteund.
Upgrade je browser om de website optimaal te gebruiken.