Om het onderscheid taakgericht leidinggeven en relatiegericht leidinggeven te verduidelijken, volgen hieronder de kernmerken van beide stijlen op een rij:

Kenmerken taakgericht leidinggeven:
▪ De leidinggevende houdt strak overzicht op het werk.
▪ De leidinggevende formuleert en bewaakt doelstellingen.
▪ Afdelingsdoelstellingen worden doorvertaald naar individuele doelstellingen.
▪ Doelstelling zijn zo veel mogelijk SMART*.
▪ De leidinggevende heeft een zakelijke stijl, en is primair gericht op het halen van doelen en deadline. (En dus minder op gevoelens en emoties.)

* SMART: acroniem voor Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch, Tijdsgebonden

Kenmerken relatiegericht leidinggeven:
▪ Beslissingen worden gemaakt op basis van inspraak en participatie.
▪ Medewerkers worden zoveel mogelijk betrokken.
▪ Er is ruimte voor medezeggenschap en eigen inbreng.
▪ Er wordt aandacht besteed aan het creëren van een prettige werkomgeving.
▪ De leidinggevende heeft een sociale instelling.

Sorry

De versie van de browser die je gebruikt is verouderd en wordt niet ondersteund.
Upgrade je browser om de website optimaal te gebruiken.