Mensenrechten in Nederland

Hoe zit het met internationale verdragen in ons eigen land? In Nederland is een heel aantal mensenrechten opgenomen in de grondwet. Toch is dit niet de hoogste wet, zoals vaak gedacht wordt. Internationaal recht gaat boven nationaal recht. Burgers in Nederland kunnen bijvoorbeeld direct een beroep doen op het Europese Verdrag van de Rechten van de Mens. Dit verdrag heeft dus directe werking. Wel moet het Nederlandse parlement het verdrag hebben goedgekeurd. Dit noemen we ratificeren. In veel landen is het ratificatieproces zo ingericht dat er eerst een wet opgesteld en voorgelegd moet worden aan het parlement om internationale verdragen nationaal rechtsgeldig te maken. In Nederland is de ratificatieprocedure een stuk minder omslachtig, want er is geen aparte wet voor nodig.

Sorry

De versie van de browser die je gebruikt is verouderd en wordt niet ondersteund.
Upgrade je browser om de website optimaal te gebruiken.