Goed geregeld!

Nederland doet het over het algemeen goed op het gebied van mensenrechten. Internationaal onderzoek wijst dit uit. Nederlandse kinderen behoren tot de gelukkigsten van de wereld, Nederland heeft strenge wetten die discriminatie tegengaan en vrijheid van meningsuiting garanderen. We zijn een rechtsstaat: een democratie van checks and balances met onafhankelijke rechtspraak. Zo worden mensenrechten niet alleen op papier goed geregeld, maar ook de praktijk. Niets te klagen, zou je zeggen.

Toch kan er in ook nog wel een en ander verbeterd worden. Voor sommigen is discriminatie aan de orde van de dag, mensenrechten zijn nog steeds niet verankerd in het Nederlandse onderwijs en we gaan hier op onmenselijke manier met vreemdelingen om. Blijkbaar gelden mensenrechten minder voor deze laatste groep? Tot 2012 behandelde de Commissie Gelijke Behandeling klachten over discriminatie. Maar dankzij internationale richtlijnen (de Paris principles) is ook Nederland verplicht een Mensenrechteninstituut op te zetten. Dat werd het College voor de Rechten van de Mens. Deze opende in 2012 haar deuren. De taken van de Commissie Gelijke Behandeling neemt het College ook voor zijn rekening, maar hun mensenrechtenmissie is breder.

Amnesty werkt actief met het College samen, onder andere op het gebied van mensenrechteneducatie. Dit gebeurt samen met andere organisaties binnen het Platform Mensenrechteneducatie.

Sorry

De versie van de browser die je gebruikt is verouderd en wordt niet ondersteund.
Upgrade je browser om de website optimaal te gebruiken.