Maar lang niet altijd

In Nederland is lang niet alles goed geregeld op het gebied van mensenrechten. Kwetsbare groepen als kinderen, vrouwen en LGBT hebben weliswaar een betere positie gekregen door de tijd heen, maar ook voor hen valt nog veel te verbeteren, zoals we in de vorige sectie hebben kunnen zien. En er zijn meer mensenrechtenschendingen in Nederland te betreuren. In 2017 werd Nederland beoordeeld door de VN-Mensenrechtenraad en uit deze evaluatie kwam naar voren dat er wel een en ander schortte aan de mensenrechten in ons eigen land.

Amnesty International uitte via haar rapport Netherlands: The Netherlands: Excessive Immigration Detention, Ethnic Profiling and Counter-Terrorism Measures kritiek op deze schendingen.

Sorry

De versie van de browser die je gebruikt is verouderd en wordt niet ondersteund.
Upgrade je browser om de website optimaal te gebruiken.